srpski jezik english language

Kontakt telefon: 061 207 47 47

Uređivanje Dvorišta

Uređivanje Dvorišta

Pružamo kvalitetnu uslugu u održavanju vaših dvorišta i zelenih površina. Pored košenja trave, čišćenja lišća, otklanjanja korova, pružamo usluge orezivanja živih ograda i krošnje drveća.
Takođe vršimo sečenje drveća i obaranje stabala na teško dostupnim mestima.
Sečenje i obaranje stabala je postupak uklanjanja drveta sa mesta gde krošnja zahvata elektro i telefonske vodove, gde u blizini postoje stambeni objekti i gde se stablo naslanja na fasadne zidove. Takvo stablo se mora pažljivo obarati i usmeriti njegov pad.
- Koristimo alpinističku opremu.


Cenovnik

Cene pružanja usluga u odseku održavanja zelenih površina

  • Cene pružanja usluga se kreiraju nakon uvida našeg zaposlenog, dinamici i vrsti uređivanja dvorišta.

Za sva pitanja, možete nas kontaktirati na telefon: 061 207 47 47